facebook Newsletter Kontakt

ŠTÚDIO O.Z.

Cieľom občianskeho združenia Štúdio Mestského divadla Žilina o. z. je podpora činnosti, tvorby a propagácie Mestského Divadla Žilina doma i v zahraničí. Realizovať koncerty a festivaly, zlučujúce rôzne tradičné a netradičné umelecké smery a žánre, hlavne hudbu, tanec a divadlo. Propagovať komerčné a nekomerčné hudobné formácie a zoskupenia. Pripravovať a realizovať divadelné predstavenia, koncerty a semináre pre verejnosť za účelom vzdelávania verejnosti. Podporovať a propagovať profesionálnych umelcov, ktorí sa venujú komerčným a nekomerčným umeleckým žánrom. Pracovať s deťmi a mládežou hlavne v oblasti divadla a kultúry.


ŠTÚDIO MESTSKÉHO DIVADLA ŽILINA o. z.

Horný val 3 , 01001 Žilina

IČO: 45793271

e-mail: studiomdzilina@gmail.com

 

2% Z DANE